ข้อกำหนดและบริการ - Trusted Gaming Thailand

คุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ TrustedGaming.asia นี่คือหน้าข้อกำหนดในการให้บริการของเราที่อธิบายสิทธิ์และหน้าที่ของคุณเมื่อใช้เว็บไซต์ของเรา การเข้าพักที่เว็บไซต์และการเข้าถึงบริการใดๆ ของเรา แสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและเข้าใจสิทธิ์และข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว การเข้าถึงบริการและเนื้อหาทั้งหมดมีอธิบายไว้ด้านล่างด้วย

นอกจากนี้ การใช้งานเว็บไซต์ เนื้อหา และบริการของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หากคุณไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการ (TOS) ใดๆ เหล่านี้ได้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหานี้ โปรดจำไว้ว่าการใช้งานดังกล่าวอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราด้วย

1. ข้อกำหนดพื้นฐาน:

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย TrustedGaming.asia และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการทั้งหมดต่อไปนี้ ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โปรดตรวจสอบ TOS นี้เป็นประจำสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อโพสต์แล้ว หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่อัปเดตหรือใหม่ทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ทันทีและรวมอยู่ในข้อความทั้งหมดของ TOS เหล่านี้

2. บริการและเนื้อหา

เนื้อหาและบริการใด ๆ และทั้งหมดที่ TrustedGaming.asia มอบให้กับผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบทวิจารณ์เว็บไซต์ การแข่งขัน ฟอรัม แบบสำรวจ และคุณสมบัติและบริการอื่น ๆ ทั้งหมดดำเนินการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว อาจมีการปรับปรุง ลบ หรือแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปถ่าย ข้อความ รูปภาพ สถิติ โลโก้ สื่ออื่นๆ และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ TOS เหล่านี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

คุณยังเข้าใจว่าเว็บไซต์และทุกสิ่งที่ให้ไว้ในที่นี้มีให้ตาม ‘ตามที่เป็น’ และ TrustedGaming.asia จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการ คุณสมบัติ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ใด ๆ ของคุณ เว็บใด ทั้งหมดนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความบันเทิงที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ทุกสิ่งที่ดาวน์โหลดสามารถทำได้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์พกพาเท่านั้น ตามความเหมาะสม ห้ามเผยแพร่เนื้อหาหรือบริการ ดัดแปลง เผยแพร่ซ้ำ หรือแสดงต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TrustedGaming.asia นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการอนุญาตดังกล่าวตามดุลยพินิจของเรา

3. การปฏิเสธการรับประกัน

การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหมายความว่าคุณเข้าใจอย่างชัดเจนและตกลงตามสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด:

หนึ่ง. การใช้เว็บไซต์ บริการ และเนื้อหาใดๆ นี้เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ทุกอย่างมีให้ตาม ‘ตามที่เป็น’ และพร้อมใช้งาน TrustedGaming.asia ปฏิเสธการรับประกันใด ๆ โดยชัดแจ้ง ซึ่งรวมถึงการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย เช่น การรับประกันโดยปริยายของความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ข. TrustedGaming.asia ไม่รับประกันหรือรับประกันว่า a) เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาจะเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา b) เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือแม้แต่ปราศจากข้อผิดพลาด c) ผลลัพธ์ ที่ได้รับจากทุกสิ่งบนเว็บไซต์ บริการหรือเนื้อหาอื่นใดจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้ ง) คุณภาพที่ได้รับจากเนื้อหา บริการ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือบริการอื่น ๆ ของเว็บไซต์จะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณในทางใดทางหนึ่ง และ จ) ข้อบกพร่องใด ๆ ใน ซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขหรือพยายามที่จะแก้ไข

ค. เนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับผ่านเว็บไซต์หรือบริการนั้นทำขึ้นทั้งหมดและทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าว

ง. ไม่มีสิ่งใดที่ได้รับจากเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาใด ๆ ที่จะสร้างการรับประกันใด ๆ

4. ข้อจำกัดความรับผิด

คุณเข้าใจและตกลงว่า TrustedGaming.asia จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยไม่ได้ตั้งใจ ความเสียหายพิเศษ ผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร ชื่อเสียง การใช้งาน ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ (แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้เหล่านี้แล้วก็ตาม) อันเป็นผลมาจาก: การใช้งานหรือการไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์; ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการทดแทนใดๆ ที่เกิดจากสิ่งที่ได้รับ ดาวน์โหลด หรือซื้อบนเว็บไซต์ การเข้าถึงหรือแก้ไขการส่งหรือข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต; ถ้อยแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา

5. การเข้าถึงบริการ

ในการเข้าถึงและใช้ไซต์นี้และบริการใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์ TrustedGaming.asia อย่างถูกต้อง ก่อนอื่นคุณต้องได้รับอินเทอร์เน็ตของคุณเองและชำระค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงนี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับและชำระเงินสำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เข้าถึงมือถือ โมเด็ม ฯลฯ นอกจากนี้ คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและบรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่เพื่อสมัครและรับรางวัลใดๆ ที่ TrustedGaming.asia ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงบริการหรือเนื้อหาใดๆ ของเรา

6. รหัสผ่านสมาชิกและความปลอดภัย

หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนที่เว็บไซต์แล้ว คุณจะได้รับรหัสผ่านและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความปลอดภัย กิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านของคุณถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว TrustedGaming.asia ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตาม

7. พฤติกรรมของสมาชิก

ไม่อนุญาตให้ดำเนินการและกิจกรรมต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์ บริการ และเนื้อหา:

อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ก่อกวน คุกคาม เป็นอันตราย ดูหมิ่น ทรมาน หมิ่นประมาท หยาบคาย ใส่ร้ายหรือลามกอนาจาร ไม่มีสิ่งใดที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชัง เหยียดผิว หรือเหยียดเชื้อชาติ

ทำร้ายหรือพยายามทำร้ายผู้เยาว์ด้วยประการใดๆ

ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือสร้างข้อความเท็จหรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นใด

อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งเนื้อหาใด ๆ ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ที่จะส่งภายใต้กฎหมายใด ๆ หรือความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือความไว้วางใจ (เช่น ข้อมูลภายใน)

อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งต่อเนื้อหาใดๆ ที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งต่อโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย สแปม จดหมายลูกโซ่ แผนพีระมิด หรือการเชิญชวนในรูปแบบอื่นใดที่ไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต

อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล หรือส่งเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อรบกวน แทรกแซง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์อื่นใด หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม

ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้โดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ

ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ดาวน์โหลด โพสต์ ส่ง แจกจ่าย คัดลอก แสดงต่อสาธารณะ หรือใช้เนื้อหาหรืองานอื่น ๆ ของเราที่มีพื้นฐานมาจากเว็บไซต์ บริการ เนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

8. ข้อความของผู้ใช้

ก. โดยพื้นฐานแล้วสิ่งใดก็ตามที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์ TrustedGaming.net รวมถึงข้อความ ข้อมูล ข้อมูล กราฟิก ภาพถ่าย รูปภาพ ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิด ความรู้ เทคนิค คำแนะนำ หรือการปรับปรุง หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณส่ง ส่ง โพสต์หรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์เป็นของเรา คุณกำลังให้ TrustedGaming.net สิทธิ์และสิทธิ์ใช้งานทั่วโลกตลอดไป ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาดังกล่าว คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวไม่ว่าในเวลาใด ๆ

ข. นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไขในการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อความหรือเนื้อหาอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราอาจเลือกที่จะตรวจสอบส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์สำหรับการโพสต์หรือการส่งสัญญาณดังกล่าว แม้ว่าเราจะไม่มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวต่อไป เราอาจเลือกที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ ซึ่งอาจเปิดเผยได้หากกฎหมายกำหนดหรือเชื่อโดยสุจริตว่าการเก็บรักษาและเปิดเผยดังกล่าวอาจจำเป็นด้วยวิธีที่สมเหตุสมผล

9. ค่าตอบแทน

คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้อง และปกป้อง TrustedGaming.net กรรมการ ผู้ว่าการ เจ้าของ หุ้นส่วน ผู้จัดการใหญ่ พนักงาน บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่และนิติบุคคล ตัวแทน ตัวแทนของเรา ผู้สืบทอด และบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากและต่อต้านการเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ รวมถึงค่าทนายความตามสมควร ซึ่งเกิดจากข้อความหรือข้อมูลอื่นๆ ที่คุณโพสต์ ส่งหรือส่งต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการ หรือการละเมิด TOS เหล่านี้อื่นๆ

10. การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ รวมถึงบริการต่างๆ

TrustedGaming.net ขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ในการแก้ไขหรือยุติชั่วคราวหรือถาวรในทุกแง่มุมของเว็บไซต์หรือบริการ (หรือทั้งหมด) โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. การสิ้นสุด

คุณยอมรับและตกลงว่า TrustedGaming.net อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกรหัสผ่านหรือการใช้เว็บไซต์ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ รวมถึงความล้มเหลวในการใช้งานหรือหากเราเชื่อว่าคุณอาจละเมิดหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือเจตนารมณ์ของ เงื่อนไขการให้บริการ นอกจากนี้ เราอาจเลือกที่จะยุติการให้บริการเว็บไซต์หรือบริการนี้ได้ตลอดเวลาและตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

12. ผู้โฆษณาและซัพพลายเออร์

TrustedGaming.asia การติดต่อของคุณกับผู้ลงโฆษณาและซัพพลายเออร์ที่พบในหรือผ่านเว็บไซต์ของเรารวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นเรื่องระหว่างคุณและผู้โฆษณาเท่านั้น ผู้โฆษณา หรือซัพพลายเออร์ คุณตกลงด้วยว่า TrustedGaming.net จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหรือเป็นผลตามมาอันเป็นผลมาจากธุรกรรมดังกล่าว การติดต่อทั้งหมดของคุณกับผู้ขายและการโฆษณาถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

13. ลิงค์

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในบางครั้ง เนื่องจากเราไม่มีอำนาจควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อทรัพยากรของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงว่า TrustedGaming.net จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพา ในเนื้อหา สินค้า หรือบริการดังกล่าวที่พบผ่านทางเว็บไซต์หรือทรัพยากรใดๆ

14. สิทธิในการสืบพันธุ์

ไม่มีสิ่งใดบนเว็บไซต์ TrustedGaming.net ที่สามารถทำซ้ำได้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเว็บไซต์ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่ง แจกจ่าย ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะ หรือใช้เนื้อหาหรือผลงานลอกเลียนแบบใดๆ จากเว็บไซต์ บริการและเนื้อหาหรือซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน .

15. ประกาศ

การแจ้งให้คุณทราบอาจทำได้ทางอีเมลหรือไปรษณีย์ธรรมดา ประกาศเหล่านี้อาจรวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง TOS

16. สัญญา TOS ฉบับเต็ม

นี่ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเว็บไซต์ TrustedGaming.net โดยจะแทนที่เวอร์ชันก่อนหน้าของ TOS และควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ บริการ และการเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของคุณ การที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ของ TOS จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดหรือสิทธิ์ใดๆ หากข้อกำหนดหรือข้อกำหนดใด ๆ ของ TOS นี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจ บทบัญญัติอื่น ๆ ทั้งหมดของ TOS จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

การรับประกันหรือการรับรอง ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนใน TOS